Leo klub Slovenska Bistrica

Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica |  leoklubslb@gmail.com  |  www.leoklub-sb.si

Je prostovoljno, neprofitno združenje mladih med 18. in 30. letom starosti, ki na osnovi lionizma nudijo humanitarno pomoč. Deluje kot podmladek lions kluba. Cilji Leo gibanja so utrjevati in spodbujati razumevanje med narodi sveta, se zavzemati za načela dobre vlade in dobrega državljanstva, prispevati k družbenemu, kulturnemu, socialnemu in moralnemu blagostanju družbene skupnosti, združevati klube v duhu prijateljstva in medsebojnega razumevanja ter spodbujati ljudi da stalno, učinkovito in nesebično pomagajo pri napredku družbene skupnosti, pri dvigu moralne zavesti v poklicnem, javnem in tudi v zasebnem življenju. 

PONUDBA

Screwdiver Sunrise

4€

Mojito

5€

Rum Cola

4€

Ice caffe coctail

5€

Hugo

5€

Bellini

4€

Brezalkoholni cocktail

3€

Člani Leo klubov poskušamo predvsem izboljšati prihodnost mladim.  Leo klub deluje v svojem ožjem in širšem domačem okolju tako, da organizira različne akcije, kot so delavnice, tečaji, koncerti, plesi, dražbe, razstave in podobno, vse z namenom zbiranja denarnih ali materialnih sredstev za pomoči potrebnim posameznikom, družinam, in različnim skupinam. Klubi se tudi vključujejo v vzgojno izobraževalne programe zavodov in pomagajo njihovim varovancem. Na Bistriški kuhni bomo skupaj z lions klubom zbirali sredstva za  izlet  otrok iz socialno ogroženih družin.